MKBDoorgaan.nl

MKBDoorgaan.nl

Gemeente Hoorn werkt samen met MKBDoorgaan.nl

De gemeente Hoorn hecht aan een goed ondernemersklimaat. Daarvoor is zij een samenwerking aangegaan met MKBDoorgaan.nl. Wethouder economie Ben Tap en directeur Jannie Van den Berg van MKBDoorgaan.nl tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De non-profit stichting MKBDoorgaan.nl helpt ondernemers met ondernemersvraagstukken en wil voorkomen dat ondernemers in de (financiĆ«le) problemen komen of dreigen te komen. Door de samenwerking met de Gemeente Hoorn kan MKBDoorgaan.nl ondernemers en ZZP’ers onafhankelijk en kosteloos ondersteunen. Zij kunnen zich met vragen aanmelden bij MKBDoorgaan.nl. Binnen twee werkdagen vindt dan een telefonisch informerend gesprek plaatst. Zo nodig gevolgd door een gratis Quickscan gesprek met een regionaal bedrijfskundigen. Daarna volgt in overleg met de ondernemer een overdracht naar een gespecialiseerde partij, die de ondernemer verder kan bijstaan, zoals financiers, investeerders, coaches, juristen etc. Schuldhulppunt is zo’n gespecialiseerde partij op het gebied van budgetcoaching waar MKBDoorgaan.nl mee samenwerkt. Daar zijn wij trots op!