06 – 15355108
Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Wij verwerken persoonsgegevens allen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

De website wordt beheerd door Yvonne Sanli-van Velzen, zij is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Eventueel bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Eventueel IP-adres

Je voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het contactformulier (of op andere wijze verstrekt), worden gebruikt om een offerte te maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. In de daarop volgende mail vragen we jou toestemming om te voldoen aan de wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens per direct verwijderd. Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub en sub b Wbp.
Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je contact met ons opnemen. Je e-mailadres wordt direct uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij willen verwerken.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, horen wij dat en worden deze uit het systeem verwijderd.
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken , waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je het recht op het overdraagbaar maken van jouw gegevens, ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@budgetcoachvoorjou.nl

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Budgetcoachvoorjou.nl

KvK inschrijfnummer: 71598413

Contact

Yvonne Sanli
06 -15 35 51 08
info@budgetcoachvoorjou.nl

Privacyverklaring

Budgetcoachvoorjou.nl helpt bij

  • Budgetadvies
  • Praktische ondersteuning
  • Vragen over schulden/afbetalingen
  • Inkomen-check
  • Leren omgaan met schuldeisers
  • Voorlichting over financiën en gemeentelijke voorzieningen